Dyskusja nad najnowszymi zjawiskami

Ponownie mamy przyjemność zaprosić Państwa do Krakowa, by podjąć rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka.

Kontynuacja debaty

Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, która została zapoczątkowana w 2016 roku podczas pierwszej edycji Konferencji Technologiczno-społeczne Oblicza XXI w., którą szczegółowo opisujemy w tym miejscu.

Orientacja na przyszłość

Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.