Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 lipca 2018 r.
O przyjęciu Państwa referatu poinformujemy w liście do 28 lipca 2018 r.
Termin wpłaty opłaty konferencyjnej to 7 września 2018 r. Informacje o opłatach
Na teksty artykułów czekamy do 30 września 2018 r. Informacje o publikacjach