• We wrześniu 2021 roku po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do podjęcia rozważań nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka.

  • Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, które zostały zapoczątkowane podczas dwóch edycji konferencji w 2016 i 2018 roku.

  • Zapraszamy osoby, którym zależy nam na próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

  • Konferencja TechSpo'21 odbywać będzie się w ramach obchodów Roku Lema.

Cel konferencji

Tech/Spo to forum wymiany myśli nad najważniejszymi technologicznymi oraz społecznymi aspektami współczesności. Celem wydarzenia jest dyskusja o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, która jest kontynuacją wcześniejszych edycji konferencji (2016 i 2018 rok). W 2021 roku chcemy zaprosić Państwa do Krakowa wirtualnie. Podejmiemy rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka. Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych zjawisk, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

 

Edycja 2021 dodatkowo odbywa się w Roku Stanisława Lema, ustanowionym Uchwałą Sejmu RP z dnia 28 listopada 2020 roku, i jest częścią głównych obchodów jubileuszu 100. urodzin Stanisława Lema przypadających we wrześniu. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się powiązać tematykę Tech/Spo – technologiczne tworzenie/wytwarzanie światów – z tym, czym się zajmował oraz o czym pisał Stanisław Lem, którego żywo interesował wpływ technologii na świat.

Technologiczno-społeczne zainteresowania czołowego pisarza fantastyki naukowej oraz futurologa Stanisława Lema osadzamy w szerokim spektrum zjawisk odnoszących się do technologicznego wytwarzania światów. Jedną z charakterystycznych cech twórczości pisarza było konstruowanie literackiej rzeczywistości tak, by sprawiała ona wrażenie przyszłej normalności i codzienności. Nie poprzestawał on jedynie na prezentowaniu najnowszych osiągnięć techniki jako rzeczy oswojonych, ale również stawiał pytania o rolę człowieka w relacji z nimi i jej konsekwencje. 

Problematyka

Konferencja Tech/Spo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

Data Science & AI

Trans_post_humanizm

Gaming i światotwórstwo

Roboty, boty, maszyny

VR, AR

Ważne terminy

30.06.2021

termin przyjmowania zgłoszeń

18.07.2021

akceptacja zgłoszenia

13-14.09. 2021

konferencja

Główny Partner

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Partnerzy

Konferencja jest współfinansowana ze środków:

loga instytucji finansujących konferencję