• Cel konferencji

  Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do Krakowa, by podjąć rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka. Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

  Więcej o zakresie konferencji
 • Kontynuacja debaty

  Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, które zostały zapoczątkowane podczas dwóch edycji konferencji w 2016 i 2018 roku.

  O poprzedniej edycji
 • Orientacja na przyszłość

  Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

  Więcej

Problematyka

Konferencja Tech/Spo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu. Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

Algorytmizacja

Projektowanie i badanie User Experience

Nie-ludzka kultura

VR, AR, rzeczywistość hybrydowa

Quanitfied self

Interakcja człowiek-komputer

Keynote Speakers

Zdjęcie przedstawia sylwetkę prof. dr hab. inż. Piotra Faliszewskiego na tle białej ściany.
dr hab. inż. Piotr Faliszewski, prof. AGH

Obronił doktorat w 2009 roku na University of Rochester (USA). Obecnie pracuje na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, w Katedrze Informatyki, gdzie w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą złożoności obliczeniowej problemów zbiorowego podejmowania decyzji, ze szczególnym naciskiem na tematykę wyborów. W 2013 roku otrzymał Nagrodę Naukową tygodnika „Polityka” w dziedzinie nauk technicznych. W 2018 otrzymał nagrodę im. Friedricha Wilhelma Bessel’a przyznawaną przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta. Jest redaktorem Journal of Artificial Intelligence Research. Członek Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Autor ponad 40 prac w czasopismach oraz ponad 80 prac konferencyjnych.

Zdjęcie przedstawia portret Piotra Kubińskiego

dr Piotr Kubiński

Adiunkt na Wydziale Polonistyki UW, gdzie zajmuje się badaniem gier wideo i tekstów cyfrowych. Szef projektu badawczo-rozwojowego Narra, autor książki „Gry wideo. Zarys poetyki”. Przez wiele lat pracował jako publicysta specjalizujący się w grach fabularnych.


Marta Klimowicz

Doktorka socjologii internetu od ponad dziesięciu lat pracująca w branży IT. Członkini think-tanku #społtech działającego przy Centrum Cyfrowym, gdzie realizuje projekt badawczy poświęcony tematyce praktyk zarządzania prywatnością online przez kobiety. Odpowiada za obszar Growth w Monterail, firmie tworzącej oprogramowanie dla klientów z całego świata. Współzałożycielka BalansPL, fundacji działającej na rzecz zwiększenia obecności kobiet w życiu publicznym. Inicjatorka cyklicznych spotkań „Co z tą siecią”.

Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w następujących formach prezentacji i dyskusji:

Referaty i panele dyskusyjne

na prezentację referatów oraz udział w dyskusjach na temat wzajemnych relacji społeczeństwa i technologii.

Przestrzeń ekspozycyjna

na pokazanie możliwości zastosowania nowych technologii w rozwiązywaniu istotnych kwestii społecznych.

Educathon

na najlepsze projekty rozwiązujące ważne problemy społecznej przy zastosowaniu nowych technologii.

Ważne terminy


30 08 2020

termin wnoszenia opłaty


14-15 09 2020

konferencja


30 09 2020

termin nadsyłania pełnych wersji artykułów

Patronaty honorowe

Patronaty medialne