• Cel konferencji

  Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do Krakowa, by podjąć rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka. Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

  Więcej o zakresie konferencji
 • Kontynuacja debaty

  Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, które zostały zapoczątkowane podczas dwóch edycji konferencji w 2016 i 2018 roku.

  O poprzedniej edycji
 • Orientacja na przyszłość

  Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

  Więcej

Problematyka

Konferencja TechSpo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu. Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

Algorytmizacja

Projektowanie i badanie User Experience

Nie-ludzka kultura

VR, AR, rzeczywistość hybrydowa

Quanitfied self

Interakcja człowiek-komputer

Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w następujących formach prezentacji i dyskusji:

Referaty i panele dyskusyjne

na prezentację referatów oraz udział w dyskusjach na temat wzajemnych relacji społeczeństwa i technologii.

Przestrzeń ekspozycyjna

na pokazanie możliwości zastosowania nowych technologii w rozwiązywaniu istotnych kwestii społecznych.

Educathon

na najlepsze projekty rozwiązujące ważne problemy społecznej przy zastosowaniu nowych technologii.

Ważne terminy


30 sierpnia 2020

termin wnoszenia opłaty
konferencyjnej


14-15 września 2020

konferencja


30 września 2020

termin nadsyłania pełnych wersji artykułów