• Cel konferencji

  Ponownie mamy przyjemność zaprosić Państwa do Krakowa, by podjąć rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka.

  Więcej o zakresie konferencji
 • Kontynuacja debaty

  Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, która została zapoczątkowana w 2016 roku podczas 1. edycji Konferencji Technologiczno-społeczne Oblicza XXI w.

  O poprzedniej edycji
 • Orientacja na przyszłość

  Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

  Więcej

Problematyka

Konferencja TechSpo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu. Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

Algorytmizacja

Projektowanie i badanie User Experience

Nie-ludzka kultura

VR, AR, rzeczywistość hybrydowa

Quanitfied self

Interakcja człowiek-komputer

Wydarzenia w ramach konferencji

Zapraszamy do udziału w następujących formach prezentacji i dyskusji:

Referaty i postery

W planie mamy:

wystąpień
panele dyskusyjne
wykłady plenarne

Przestrzeń ekspozycyjna

Warsztaty

warsztatów

Zaproszeni goście

dr Dominik Batorski

Socjolog i data scientist łączący pracę naukową w w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim z działalnością doradczą i biznesową.

Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Sotrender. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w analizie dużych danych, przede wszystkim zbieranych przez serwisy internetowe. Specjalizuje się w badaniach sieci społecznych, oraz procesów zachodzących w sieciach, w tym interakcji ludzi z treściami i dyfuzji informacji. Naukowo zajmuje się także badaniem zmian społecznych i gospodarczych związanych z upowszechnieniem nowych technologii. Jest współautorem badań Diagnoza społeczna i Członkiem Rady ds. Cyfryzacji. Od 2014 organizuje meetupy Data Science Warsaw.

dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. AGH

Nauczyciel akademicki, inżynier informatyk i naukowiec związany z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie od ponad 20 lat. Kierownik Katedry Informatyki i Senator AGH. 

Doktorat i habilitacja w obszarze zastosowań inteligencji obliczeniowej. Autor ponad 150 publikacji naukowych na pograniczu sztucznej inteligencji i inżynierii oprogramowania. Aktywnie współpracuje z przemysłem. Założyciel i kierownik Laboratorium Informatyki Śledczej (Forensic Software Lab). Kierownik wielu projektów badawczych i rozwojowych, których efekty znalazły realne zastosowanie w pracy szeregu instytucji związanych z bezpieczeństwem publicznym. Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

dr hab., prof. UMCS Piotr Celiński

Medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, animator kultury, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. Kurator i współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych. 

Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych (Lublin 2013). Współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej (www.kulturacyfrowa.org).

dr Anna Olszewska

Humanistka.  Zajmuje się cyfrową analizą obrazu, historią grafiki, historią nauki w kontekście studiów nad kulturą wizualną. Doświadczenie kuratorskie. Pracuje dla Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. Prowadzi projekt SENSTER 2.0.

Strona projektu SENSTER 2.0: 

http://senster.agh.edu.pl/

Kuba Piwowar

Socjolog, analityk, od 10 lat w Google, obecnie prowadzi Insights Team, zespół odpowiedzialny za dostarczanie polskim biznesom wiedzy o konsumencie cyfrowym i trendach na rynkach, rozumianych zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie. 

Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, zaangażowany w programy równościowe (diversity&inclusion). Wcześniej doświadczenie zdobywał w TNS, gdzie odpowiadał za obsługę odbiorców badania telemetrycznego, oraz w Discovery Media, w którym zdobywał wiedzę o rynku mediów przez wsparcie działu analiz. Absolwent socjologii na Uniwersytecie SWPS, podyplomowych studiów GenderStudies w IBL PAN, historii sztuki w Collegium Civitas oraz Marketing Academy w The Wharton School na University of Pennsylvania. Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS, gdzie z perspektywy kulturoznawczej zajmuje się tematyką uczciwości algorytmicznej oraz etyką sztucznej inteligencji.

dr Alek Tarkowski

Socjolog, twórca cyfrowych polityk publicznych i badacz społeczeństwa cyfrowego.
Współtwórca i prezes Fundacji Centrum Cyfrowe, organizacji typu think-and-do tank
budującej w Polsce cyfrowe społeczeństwo obywatelskie. 

Koordynator Creative Commons Polska oraz European Policy Fellow w organizacji Creative Commons. Współzałożyciel europejskiego stowarzyszenia Communia, działającego na rzecz cyfrowej domeny publicznej, oraz polskiej Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Członek Komitetu Sterującego Internet Governance Forum Polska oraz Rady Programowej School of Ideas SWPS. Absolwent LeadershipAcademy for Poland (rocznik 2018), w 2016 roku otrzymał tytuł New Europe 100 Challenger. W przeszłości członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów (2008-2011), członek Rady Informatyzacji i Rady Cyfryzacji (2011-2016) oraz Junior Fellow w McLuhan Program on Culture and Technology na University of Toronto.  Ekspert w zakresie społecznego wymiaru technologii, strategii budowania społeczeństwa cyfrowego, polityk otwartości zasobów publicznych oraz cyfrowej edukacji. Obecnie zajmuje się zrozumieniem społecznych i kulturowych skutków kolejnej fazy przemian cyfrowych.

dr inż. Anna Zygmunt

wieloletni pracownik Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, autor ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny Baz Danych, Sieci Społecznych, Data Science, Eksploracji Danych i Uczenia Maszynowego. 

Pracuje jako recenzent międzynarodowych konferencji (jako członek Komitetów Programowych) i czasopism. Uczestniczyła w komitetach organizacyjnych konferencji z dziedziny szeroko rozumianej analizy danych. Dr inż. Anna Zygmunt jest wykonawcą w wielu projektach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych.  Bierze aktywny udział w kształceniu studentów międzynarodowej wymiany Erasmus+, oraz w wymianie nauczycieli akademickich.  Dr inż. Anna Zygmunt jest promotorem wielu prac inżynierskich i magisterskich, wśród nich kilku wyróżnianych w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich  i Polskie Towarzystwo Informatyczne . Wielu jej dyplomantów i studentów jest współautorem prac naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przez wiele lat wchodziła w skład  Zarządu Oddziału Małopolskiego i również jako  jego wiceprezes. Od wielu lat jest  członkiem Kapituły Programu Ariadna IBM SPSS, której celem działalności jest integracja informatycznego środowiska naukowego i biznesowego. Pełni rolę Kierownika Studiów Podyplomowych „Systemy Baz Danych” organizowanych przez Katedrę Informatyki AGH.

dr Szymon Łukasik

AI Team Leader w Synerise oraz wykładowca  i pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Doktor nauk technicznych w specj. analiza danych i inteligencja obliczeniowa. 

Absolwent programu Top 500 Innovators na University of California Berkeley. Naukowiec wizytujący w UNINOVA (Portugalia), National Laboratory of Pattern Recognition (ChRL) i IRIDIA (Belgia). Autor ponad 30 prac z zakresu data science i metod sztucznej inteligencji. Niezmiennie zafascynowany światem danych i wydobywaniem z nich wartościowych informacji.

dr Joanna Gancarczyk

Matematyk. Prowadzi badania nad algorytmami przetwarzania i rozpoznawania obrazu, jako nauczyciel akademicki zajmuje się również bazami danych i związanymi z informatyką zagadnieniami matematyki. 

Adiunkt w Katedrze Informatyki i Automatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

dr Jan K. Argasiński

Medioznawca i filozof. Cyberpunk. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Aktualnie zajmuje się informatyką – szczególnie w zakresie przetwarzania emocji (affective computing), wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości (virtual & augmented reality). 


Ważne terminy


22 VII 2018

termin przyjmowania
zgłoszeń


7 IX 2018

termin wnoszenia opłaty konferencyjnej


20-21 IX 2018

konferencja


30 IX 2018

termin nadsyłania pełnych wersji artykułów

Patronat

Konferencja pod Honorowym Patronatem J. M. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Sponsorzy

Partnerzy

Konferencja otrzymała dotację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu finansowania działalności upowszechniającej naukę (DUN)