• Cel konferencji

  Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do Krakowa, by podjąć rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka. Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

  Więcej o zakresie konferencji
 • Kontynuacja debaty

  Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, które zostały zapoczątkowane podczas dwóch edycji konferencji w 2016 i 2018 roku.

  O poprzedniej edycji
 • Orientacja na przyszłość

  Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

  Więcej
 • Zmiana terminu konferencji

  Uprzejmie informujemy, że tegoroczna edycja konferencji Tech/Spo została przeniesiona z powodu niepewnej sytuacji epidemiologicznej. Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać osobiście w pierwszej połowie 2021 roku. Jednocześnie w dniach 14-15 września planujemy zorganizować dwa interesujące panele dyskusyjne (w tym jeden w VR). O szczegółach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

  Aktualności

Problematyka

Konferencja Tech/Spo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu. Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

Algorytmizacja

Projektowanie i badanie User Experience

Nie-ludzka kultura

VR, AR, rzeczywistość hybrydowa

Quanitfied self

Interakcja człowiek-komputer

Keynote Speakers

Zdjęcie przedstawia sylwetkę prof. dr hab. inż. Piotra Faliszewskiego na tle białej ściany.
dr hab. inż. Piotr Faliszewski, prof. AGH

Obronił doktorat w 2009 roku na University of Rochester (USA). Obecnie pracuje na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, w Katedrze Informatyki, gdzie w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą złożoności obliczeniowej problemów zbiorowego podejmowania decyzji, ze szczególnym naciskiem na tematykę wyborów. W 2013 roku otrzymał Nagrodę Naukową tygodnika „Polityka” w dziedzinie nauk technicznych. W 2018 otrzymał nagrodę im. Friedricha Wilhelma Bessel’a przyznawaną przez Fundację im. Aleksandra von Humboldta. Jest redaktorem Journal of Artificial Intelligence Research. Członek Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Autor ponad 40 prac w czasopismach oraz ponad 80 prac konferencyjnych.

Zdjęcie przedstawia portret Piotra Kubińskiego

dr Piotr Kubiński

Adiunkt na Wydziale Polonistyki UW, gdzie zajmuje się badaniem gier wideo i tekstów cyfrowych. Szef projektu badawczo-rozwojowego Narra, autor książki „Gry wideo. Zarys poetyki”. Przez wiele lat pracował jako publicysta specjalizujący się w grach fabularnych.


Marta Klimowicz

Doktorka socjologii internetu od ponad dziesięciu lat pracująca w branży IT. Członkini think-tanku #społtech działającego przy Centrum Cyfrowym, gdzie realizuje projekt badawczy poświęcony tematyce praktyk zarządzania prywatnością online przez kobiety. Odpowiada za obszar Growth w Monterail, firmie tworzącej oprogramowanie dla klientów z całego świata. Współzałożycielka BalansPL, fundacji działającej na rzecz zwiększenia obecności kobiet w życiu publicznym. Inicjatorka cyklicznych spotkań „Co z tą siecią”.


dr Bartłomiej Biga

Zawodowo przekonuje ludzi, że ekonomia jest piękna, prawo nie musi być nudne, a naukowiec może mówić zrozumiale. Wykłada na uczelniach, współpracuje z biznesem i administracją, prowadzi bloga i podcast (bartlomiejbiga.pl), działa w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Zajmuje się przede wszystkim własnością intelektualną i innymi aktywami niematerialnymi, ekonomią behawioralną, ekonomiczną analizą prawa i gospodarką cyfrową.

 

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył też dwa jednolite magisterskie kierunki studiów – prawo oraz administrację – na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, gdzie został wpisany na listę adwokatów. Z dumą współtworzy ruch Open Eyes Economy od początku jego istnienia.

Paneliści

Zdjęcie portretowe, widoczna twarz prof Hausnera
prof. dr hab. inż. Jerzy Hausner

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Od 2018 r. członek High Level Industrial Roundtable „Industry 2030”. Nagroda Kisiela.


Katatrzyna Szymilewicz

 Prawniczka specjalizująca się problematyce praw człowieka i nowych
technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, a także wiceprzewodnicząca
European Digital Rights.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. W przeszłości – prawniczka w międzynarodowej kancelarii Clifford Chance, członkini
rad społecznych przy Ministrze ds. Cyfryzacji, stypendystka międzynarodowej sieci przedsiębiorców
społecznych Ashoka. Publikowała m.in. w the Guardian, Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku
Gazecie Prawnej. Laureatka wielu nagród, w tym nagrody Radia Tok.fm w 2013 roku.


Bartosz Paszcza

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, w którym zajmuje się nowymi technologiami.
Prowadzi podcast ScepTech. Magister i badacz studiów nad internetem na Uniwersytecie
w Southampton. Współzałożyciel Fundacji Polonium, organizacji łączącej polskich
naukowców za granicą.

Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w następujących formach prezentacji i dyskusji:

Referaty i panele dyskusyjne

na prezentację referatów oraz udział w dyskusjach na temat wzajemnych relacji społeczeństwa i technologii.

Przestrzeń ekspozycyjna

na pokazanie możliwości zastosowania nowych technologii w rozwiązywaniu istotnych kwestii społecznych.

Educathon

na najlepsze projekty rozwiązujące ważne problemy społecznej przy zastosowaniu nowych technologii.

Ważne terminy


30 01 2021

termin wnoszenia opłaty


I półrocze 2021

konferencja


30 03 2021

termin nadsyłania pełnych wersji artykułów

Główny Partner

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Partnerzy

Konferencja jest współfinansowana ze środków:

loga instytucji finansujących konferencję