Konferencja TechSpo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu.

Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, które zostały zapoczątkowane podczas dwóch edycji konferencji w 2016 i 2018 roku. Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do Krakowa, by podjąć rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka. Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

W związku z tym zapraszamy badaczki oraz badaczy (a także zespoły interdyscyplinarne) do zgłaszania propozycji wystąpień zawierających kulturoznawcze i społeczne analizy takich zjawisk, jak:

  • Data Science & AI 
  • Roboty, boty, maszyny
  • Gaming i światotwórstwo
  • VR/AR
  • Trans_post_humanizm.

Wymienione powyżej zjawiska jedynie sygnalizują obszary tematyczne, jakie chcielibyśmy poruszyć w trakcie konferencji. Lista ma charakter otwarty, więc zachęcamy do nadsyłania zróżnicowanych propozycji tematów wystąpień zawierających diagnozy, rekomendacje lub idee dobrze osadzone w najnowszych badaniach.