Konferencja Tech/Spo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu.
Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

 • algorytmizacja:
  • i jej konsekwencje prawne, społeczne, kulturowe oraz etyczne,
  • algorytmy w mediach społecznościowych (m.in. problem bańki informacyjnej, homofilii, wpływu na zachowanie użytkownika),
  • przemysły medialne w dobie władzy algorytmów,
  • przemiany rynku pracy a algorytmizacja (m.in. robot journalism, „zbędni ludzie”, autonomiczne systemy marketingowe),
 • VR, AR, rzeczywistość hybrydowa,
 • affective computing,
 • interakcja człowiek-maszyna, inteligentne boty,
 • grywalizacja i serious games,
 • quantified self,
 • projektowanie i badanie User Experience,
 • interfejsy multimodalne,
 • nie-ludzka kultura (sztuka, muzyka, literatura wytwarzane przez nie-ludzkich autorów),
 • biohacking,
 • boty i komunikacja zapośredniczona,
 • implementacja problematyki społecznej w sztucznej inteligencji,

Wymienione powyżej zjawiska jedynie sygnalizują obszary tematyczne, jakie chcielibyśmy poruszyć w ramach prowadzonych dyskusji. Lista ma charakter otwarty, więc zachęcamy do nadsyłania zróżnicowanych propozycji tematów wystąpień.
Liczymy na propozycje Państwa wystąpień z zakresu:

 • humanistyki cyfrowej,
 • software studies,
 • STS (science and technology studies),
 • informatyki społecznej,
 • pokrewnych działów badań na styku nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk technicznych.

Pobierz Call for Papers