TechSpo'21 Technologiczne wytwarzanie światów

Tech/Spo to forum wymiany myśli nad najważniejszymi technologicznymi oraz społecznymi aspektami współczesności. Celem wydarzenia jest dyskusja o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, która jest kontynuacją wcześniejszych edycji konferencji (2016 i 2018 rok). W 2021 roku chcemy zaprosić Państwa do Krakowa wirtualnie. Podejmiemy rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka. Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych zjawisk, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.

Edycja 2021 dodatkowo odbywa się w Roku Stanisława Lema, ustanowionym Uchwałą Sejmu RP z dnia 28 listopada 2020 roku, i jest częścią głównych obchodów jubileuszu 100. urodzin Stanisława Lema przypadających we wrześniu. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się powiązać tematykę Tech/Spo – technologiczne tworzenie/wytwarzanie światów – z tym, czym się zajmował oraz o czym pisał Stanisław Lem, którego żywo interesował wpływ technologii na świat.

Technologiczno-społeczne zainteresowania czołowego pisarza fantastyki naukowej oraz futurologa Stanisława Lema osadzamy w szerokim spektrum zjawisk odnoszących się do technologicznego wytwarzania światów. Jedną z charakterystycznych cech twórczości pisarza było konstruowanie literackiej rzeczywistości tak, by sprawiała ona wrażenie przyszłej normalności i codzienności. Nie poprzestawał on jedynie na prezentowaniu najnowszych osiągnięć techniki jako rzeczy oswojonych, ale również stawiał pytania o rolę człowieka w relacji z nimi i jej konsekwencje. 

W związku z tym zapraszamy badaczki oraz badaczy (a także zespoły interdyscyplinarne) do zgłaszania propozycji wystąpień zawierających kulturoznawcze i społeczne analizy takich zjawisk, jak:

  • Data Science & AI.
  • Roboty, boty, maszyny.
  • Gaming i światotwórstwo.
  • VR/AR.
  • Trans_post_humanizm

Wymienione powyżej zjawiska jedynie sygnalizują obszary tematyczne, jakie chcielibyśmy poruszyć w trakcie konferencji. Lista ma charakter otwarty, więc zachęcamy do nadsyłania zróżnicowanych propozycji tematów wystąpień zawierających diagnozy, rekomendacje lub idee dobrze osadzone w najnowszych badaniach.