Komitet Organizacyjny

dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH – przewodniczący

mgr Damian Gałuszka – wiceprzewodniczący

dr hab. Jowita Guja, prof. AGH
dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH
dr Krzysztof Maj
dr Dorota Żuchowska-Skiba
dr Maria Stojkow
dr Łucja Kapralska
dr Marzena Mamak-Zdanecka
dr Marcin Zwierżdżyński
Magdalena Sobesto-Wiejak (Fundacja GAP/Małopolska Open Eyes Economy Hub).
mgr Anna Kalinowska
Jan Smolarczyk

Komitet Honorowy

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Krzysztof Boryczko (AGH w Krakowie)
dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH (AGH w Krakowie)
dr hab. Magdalena Kamińska, prof. UAM (UAM w Poznaniu)
dr hab. Aleksandra Przegalińska (Akademia Leona Koźmińskiego)
dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr Łukasz Krzyżowski (AGH w Krakowie/University of Western Australia)
dr Piotr Kubiński (Uniwersytet Warszawski)
Wojciech Przybylski (Krakowski Park Technologiczny)

Cel konferencji