Komitet Organizacyjny

dr Dorota Żuchowska-Skiba – Przewodnicząca w zakresie nauk społecznych (AGH w Krakowie)
dr inż. Magdalena Igras-Cybulska – Przewodnicząca w zakresie nauk technicznych (AGH w Krakowie)
mgr Damian Gałuszka – Wiceprzewodniczący (UJ w Krakowie)
prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz (Chair of the Polish Chapter of the IEEE SMC Society, AM w Gdyni)
dr Grzegorz Ptaszek (AGH w Krakowie)
dr Seweryn Rudnicki (AGH w Krakowie)
dr Maria Stojkow (AGH w Krakowie)
dr Marzena Mamak-Zdanecka (AGH w Krakowie)
dr Anna Olszewska (AGH w Krakowie)
dr Radosław Tyrała (Przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTS, AGH w Krakowie)
mgr Anna Kalinowska (SWPS w Warszawie)
Wojciech Kobylański (AGH w Krakowie)
Artur Cybulski (AGH w Krakowie)
Magdalena Żmudzka (AGH w Krakowie)
Agnieszka Karolczyk (AGH w Krakowie)
Magda Bąk (AGH w Krakowie)
Jagoda Czerwiec (AGH w Krakowie)

 

Komitet Honorowy

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw. (AGH w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko (AGH w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko (AGH w Krakowie)
dr hab. Leszek Porębski, prof. nadzw. (AGH w Krakowie)
prof. dr hab. Marek Krajewski (UAM w Poznaniu)
prof. dr hab. Lech Zacher (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr hab. Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Piotr Celiński, prof. nadzw. (UMCS w Lublinie)

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Patronatem technicznym objęła konferencję Polska Sekcja IEEE.