20 i 21 września 2018 na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie odbyła się II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja TechSpo’18 “Władza algorytmów?”.
Obok przedstawicieli świata nauki, głównie nauk humanistycznych i społecznych, wydarzenie zgromadziło ekspertów sektora publicznego, pasjonatów, studentów, firmy komercyjne oraz specjalistów dyscyplin technicznych.
TechSpo to interdyscyplinarne forum spotkań i dyskusji nad najważniejszymi zjawiskami dziejącymi się na styku technologii i społeczeństwa. W 2018 roku poświęcone było takim zagadnienim, jak:
algorytmizacja,
sztuczna inteligencja,
projektowanie interfejsów i interakcji z technologią,
rzeczywistość wirtualna i hybrydowa,
rola maszyn w tworzeniu kultury.
W ramach konferencji TechSpo’18 odbyło się ponad 70 wystąpień naukowców, badaczy, praktyków, ludzi biznesu i aktywistów z całej Polski (m.in. Krakowa, Warszawy, Łodzi, Torunia, Poznania), w tym 4 wystąpienia plenarne, 2 panele dyskusyjne oraz 6 warsztatów praktycznych. Pobierz program.

Wystapienia plenarne poświęcone były szczegółowym zagadnieniom, takim jak: biometyczne mapowianie w cyfrowym świecie (prof. Piotr Celiński w UMCS w Lublinie), rola algorytmów w dostępie do informacji (dr Dominik Batorski z ICM UW), inteligenie używane oprogramowanie analityczne oparte na inteligentnych systemach (prof. Marek Kisiel-Dorohnicki z AGH),
algorytmiczna stronniczość i uprzedzenia (Arek Flinik z frimy Lekta).
Prelegenci podkreślali społeczno-kulturową funkcjonalność nowych mediów i technologii, nie oddając władzy algorytmom, ale czyniąc z nich wyznacznik gustów i wyborów użytkowników., chociażby poporzez metaforę Facebooka jako magazynu naszych wyborów społecznych, jakiej dokonał dr Dominik Batorski z ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei dr hab. Krzysztof
Pietrowicz i dr hab. Łukasz Afeltowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przekonywali, że w usieciowionym świecie przepływów, technologia to nic innego jak wizja postępu, a blockchain zaczyna odgrywać rolę nowego kleju społecznego. Perspektywę tę zręcznie zarówno przypieczętował, jak i wywrócił dr hab. Jacek Gądecki z Akademii Górniczo-Hutniczej,
przypominając, że nazwa smart city, która miała być szczytem marzeń w grze o inteligentne planowanie i zarządzanie urbanistyczne, od dłuższego jest już zastrzeżonym znakiem IBM.
Drugi dzień konferencji poświęcony był dyskusji wokół kategorii “Nie-ludzkiej kultury” i roli maszyn, w tym technologii cyfrowych, w tworzeniu cybernetycznych dzieł sztuki. W kilku sesjach tematycznych dyskutowano także na temat zagadnień zogniskowanych wokół takich obszarów, jak: gry cyfrowe, przetwarzanie tekstu, filozoficzne i etyczne aspekty big data i algorytmizacji, robotyka i affective computing, przetwarzanie obrazów, interfejsy i usługi cyfrowe, sztuczna inteligencja, systemy oparte na data mining. Interdyscyplinarne spojrzenie na wykorzystanie inteligentnych systemów obliczeniowych w różnych obszarach życia społecznego (handlu, sztuce, polityce) pozwoliło lepiej dostrzec możliwości, ale również i ograniczenia tego typu projektowanych systemów.

Integralnym elementem TechSpo była też przestrzeń wystawiennicza praktycznych rozwiązań firm i zespołów naukowych. Uczestnicy mogli przetestować technologie skanu i druku 3D, doświadczyć wrażeń dotykowych kształtów generowanych przez ultradźwięki, zanurzyć się w wirtualnej
rzeczywistości, porozmawiać z chatbotem czy robotem emocjonalnym. Z kolei w trakcie warsztatów praktycznych uczestnicy mogli nauczyć się, jak projektować interfejsy i roboty, analizować dane – zarówno te z mediów, jak i na potrzeby user experience, czy też tworzyć innowacje metodą design thinking.

Publikacje opublikowane po TechSpo’18:

IEEE Xplore

Humanizacja pracy 3/2019