Konferencja TechSpo staje się cyklicznym forum debaty na mapie Polski wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu.

Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

 • Algorytmizacja oraz sztuczna inteligencja

i jej konsekwencje prawne, społeczne, kulturowe oraz etyczne,

przemysły medialne a algorytmiczne zarządzanie treścią i aktywnością,

przemiany rynku pracy a algorytmizacja (m.in. robot journalism, „zbędni ludzie”, autonomiczne systemy marketingowe),

 • Biometria jako narzędzie kontroli społecznej,

 • Asamblaże danych,

 • VR, AR, rzeczywistość hybrydowa a imersja,

 • Affective computing,

 • Interakcja człowiek-maszyna,

 • Boty jako maszyny społeczne: funkcje, komunikacja, recepcja,

 • Grywalizacja i serious games,

 • Projektowanie i badanie User Experience,

 • Nowe technologie w przestrzeni prywatnej,

 • Nie-ludzka kultura (sztuka, muzyka, literatura wytwarzane przez nie-ludzkich autorów):

 • Biohacking i Quantified self,

 • Technologicznie indukowane przemiany procesów komunikacyjnych:

fake newsy,

deep fake videos,

manipulacja poprzez media społecznościowe,

 • Foresight i futurologia,

 • Transhumanizm i posthumanizm.

Wymienione powyżej zjawiska jedynie sygnalizują obszary tematyczne, jakie chcielibyśmy poruszyć w ramach prowadzonych dyskusji. Lista ma charakter otwarty, więc zachęcamy do nadsyłania zróżnicowanych propozycji tematów wystąpień.

Liczymy na propozycje Państwa wystąpień z zakresu:

 • STS (science and technology studies)
 • Software studies,
 • Humanistyki cyfrowej,
 • Informatyki społecznej,
 • Pokrewnych działów badań na styku nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk technicznych..