Na teksty artykułów czekamy do 30 września 2018 (to nieprzekraczalny termin w przypadku osób, które chcą opublikować w indeksowanych materiałach pokonferencyjnych IEEE Xplore https://www.ieee.org/).
WYMAGANIA DLA PUBLIKACJI:


w indeksowanych materiałach pokonferencyjnych w języku angielskim
 

(IEEE XPLORE)
 

Wymagania dla publikacji Autorzy znajdą pod adresem http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html. Wymagana liczba stron do 4-6.

Termin: 30 września 2018


w czasopiśmie w języku angielskim (nauki techniczne)

 

(Computer Science)
 

Wskazówki pod adresem https://journals.agh.edu.pl/csci/about/submissions#authorGuidelines 

Termin: 31 grudnia 2018


w czasopiśmie w języku angielskim (nauki humanistyczne i społeczne)


(Studia Humanistyczne)
 

Wskazówki pod adresem https://journals.agh.edu.pl/human/about/submissions#authorGuidelines 

Termin: 31 grudnia 2018


w czasopiśmie w języku polskim

 

(Humanizacja pracy)
 

Wskazówki pod adresem: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/wymagania.htm

Termin: 31 grudnia 2018


w czasopiśmie w języku polskim

 

(Kultura współczesna, numer: Algorytmiczna Kultura)