Na teksty artykułów czekamy do 30 września 2020. 
Wymagania do publikacji zostaną podane 30 lipca 2020.