Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów.  Warsztaty odbędą się pierwszego i drugiego dnia konferencji w godzinach popołudniowych.

 

Każdy warsztat trwa
ok. 4 h z przerwą kawową 30 min

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział.

Opłata za udział w warsztatach to 50 zł, dla studentów i doktorantów opłata wyniesie 30 zł.

Zapisy na warsztaty zostały już zamknięte.

1

Poza interfejsem - humanistyczne spojrzenie na mechanizmy mediów społecznościowych

czwartek, 20 września
14:40-18:40


Marcin Wilkowski

Programista i trener pracujący w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się historią cyfrową, archiwistyką Webu i innowacjami cyfrowymi w sektorze kultury.


W humanistycznej refleksji nad współczesnym internetem zbyt często algorytmy mediów społecznościowych traktuje się powierzchownie – jak czarną skrzynkę, którą chcemy analizować wyłącznie po rezultatach jej działania. Jednak warto zajrzeć pod powierzchnię interfesu i spojrzeć na schematy i dane formatujące nie tylko naszą obecność w tych mediach, ale też ich społeczne i kulturowe oddziaływanie. 
Prowadzony przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW warsztat obejmował będzie podstawy programowania w języku R. Za jego pomocą pozyskiwać i przetwarzać będziemy dane z wybranych publicznych kont w mediach społecznościowych (Facebook,Twitter). 

W humanistycznej refleksji nad współczesnym internetem zbyt często algorytmy mediów społecznościowych traktuje się powierzchownie – jak czarną skrzynkę, którą chcemy analizować wyłącznie po rezultatach jej działania. Jednak warto zajrzeć pod powierzchnię interfesu i spojrzeć na schematy i dane formatujące nie tylko naszą obecność w tych mediach, ale też ich społeczne i kulturowe oddziaływanie.

Prowadzony przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW warsztat obejmował będzie podstawy programowania w języku R. Za jego pomocą pozyskiwać i przetwarzać będziemy dane z wybranych publicznych kont w mediach społecznościowych (Facebook,Twitter). Jaką wiedzę można budować na głębszej analizie tych mediów? Jak wykorzystać w tym perspektywę software i platform studies? Jakie są prawnoautorskie, prywatnościowe i etyczne granice tych badań? Jak zagwarantować innym dostęp do danych badawczych z tych mediów? O tym wszystkim porozmawiamy przy okazji pracy programistycznej – na warsztat zapraszamy osoby, które swobodnie korzystają z komputera i internetu, ale nie mają doświadczenia w programowaniu.

Do udziału w warsztacie konieczny jest własny laptop (z myszą) – tablety nie będą pomocne. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych (instalacja wolnego i darmowego oprogramowania) podamy w odpowiednim czasie przed warsztatami.

Warsztat może być użyteczny nie tylko dla badaczy i badaczek, ale też edukatorów i edukatorek medialnych.

2

Stwórz swoje cyfrowe alter ego

czwartek, 20 września
14:40-18:40

Danuta Kajrunajtys

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kasjan Kajrunajtys

Ekspert RPA

Monika Ciurzyńska

Trener robotów

Tomasz Górecki

Trener robotów

 

W ciągu ostatnich lat obserwujemy coraz większą obecność robotów w naszym życiu. Nie dotyczy to tylko robotów fizycznych i humanoidalnych, ale również takich żyjących w naszych komputerach. Właśnie ten drugi typ chcielibyśmy Państwu przybliżyć w ramach warsztatów praktycznych.

Roboty software’owe potrafią replikować działania człowieka, dzięki czemu powtarzalne i czasochłonne czynności mogą zostać delegowane na nasze „cyfrowe alter ego”.

Podczas warsztatów, w ramach wprowadzenia, opowiemy czym tak naprawdę są i jak działają roboty programowe. Wiedza teoretyczna pozwoli lepiej zrozumieć charakter ich tworzenia i późniejszej opieki nad nimi.

Najwięcej czasu poświęcimy na zadania praktyczne obejmujące stworzenie przykładowego robota software’owego. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do środowiska, w którym zbuduje a następnie ożywi swojego robota. Wybraliśmy taki scenariusz, w którym możemy pokazać możliwie najszerzej co możne zrobić za nas taki robot.

Finalnie przykładowy robot odbierze fakturę poprzez email, odczyta z tej faktury dane i zweryfikuje jej pod kątem merytorycznym, a następnie zaloguje się do wersji demo jednego z banków i wykona płatność za tą fakturę.

Warsztaty praktyczne podzielimy na kilka punktów obejmujących daną czynność naszego robota, w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł jak najlepiej poznać i mieć realny wpływ na daną jego aktywność. Finalnie poszczególne elementy zostaną połączone w całość, a oczom uczestników ukaże się działający robot.

Uczestnicy warsztatów nie muszą posiadać specjalnego przygotowania merytorycznego. Na pewno doświadczenie związane z powtarzalnymi czynnościami w aplikacjach biznesowych okaże się przydatne i pozwoli uwolnić potencjał kreatywności J

Wprowadzenie do robotów software’owych przeprowadzi Ekspert ds. robotyzacji Kasjan Kajrunajtys. Warsztaty praktyczne natomiast będą prowadzone przez Monikę Ciurzyńską oraz Tomasza Góreckiego, którzy są Trenerami Robotów w narzędziu Wizlink.

Szczegóły techniczne związane z realizacją, o ile okażą się potrzebne, zostaną przesłane uczestnikom przed warsztatami.

3

Przygarnij niepewność, podkręć dane i kopnij w stolik, czyli wprowadzenie do design thinking

piątek, 21 września
15:40-19:40

Seweryn Rudnicki

Socjolog i psycholog, naukowiec i badacz, trener design thinking. Pracuje na AGH, wykładał także na UJ, WSE i na uczelniach zagranicznych. Poza działalnością naukową od wielu lat w praktyce zajmuje się badaniami społecznymi w praktyce oraz moderowaniem procesów design thinking. Zrealizował kilkadziesiąt projektów badawczych i treningowych m.in. dla takich klientów jak Motorola Solutions Polska, PZU, Tesco, VML, S4, TNS, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Stały współpracownik KPT i Warsztatu Innowacji Społecznych.


Ten warsztat to konkretne i praktyczne wejście w świat design thinking, czyli metodę tworzenia innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań. Dziś design thinking jest jednym z najpopularniejszych podejść do projektowania nowych produktów i usług, stosowanych zarówno przez duże organizacje, jak i małe startupy. Opiera się na pogłębionym poznaniu doświadczeń ludzi, wykorzystaniu metod kreatywnych do generowania pomysłów oraz przygotowywaniu i testowaniu szybkich i niskokosztowych prototypów. Warsztat będzie się składał z dużej porcji praktyki (każdy będzie mógł samodzielnie projektować metodą design thinking), małej porcji teorii (o idei, etapach i stosowanych narzędziach) oraz mnóstwa inspiracji.

4Życie
maszyn

piątek, 21 września
15:40-19:40

Anna Olszewska

Humanistka.  Zajmuje się cyfrową analizą obrazu, historią grafiki, historią nauki w kontekście studiów nad kulturą wizualną. Doświadczenie kuratorskie. Pracuje dla Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. Prowadzi projekt SENSTER 2.0


Warsztaty poświęcone problemom starzenia się złożonych układów technologicznych. Punktem wyjścia będzie historia reaktywacji jednego z klasycznych dzieł sztuki mediów. Wizyta w laboratorium SENSTER 2.0, gdzie prowadzone są prace nad renowacją instalacji Edwarda Ihnatowicza 
(1968). Na temat projektu: http://senster.agh.edu.pl/

5


OSINT -
i wiesz wszystko

piątek, 21 września
15:40-19:40

Monika Sadlok

QA z zamiłowania i zainteresowania. Hobbystycznie pochłaniają mnie tematy związane z testami security, białym wywiadem.


Biały wywiad, często zwany OSINT (z jęz. ang. Open-Source Intelligence), to popularna praktyka pozyskiwania informacji w biznesie, która opiera się na wykorzystaniu informacji z ogólnodostępnych, jawnych źródeł. 
Podczas warsztatów uczestnicy będę mogli przygotować materiał (dowodowy/dziennikarski/informacyjny), z wykorzystaniem narzędzi białego wywiadu.

Biały wywiad, często zwany OSINT (z jęz. ang. Open-Source Intelligence), to popularna praktyka pozyskiwania informacji w biznesie, która opiera się na wykorzystaniu informacji z ogólnodostępnych, jawnych źródeł. Podczas warsztatów uczestnicy będę mogli przygotować materiał (dowodowy/dziennikarski/informacyjny), z wykorzystaniem narzędzi białego wywiadu.

Takimi jawnymi, legalnymi źródłami (tzw. “białe źródła”) są m.in.:

 • rejestry państwowe,
 • oficjalna dokumentacja, jaką firmy muszą przedstawiać zgodnie z prawem, czyli również sprawozdania finansowe,
 • informacje pochodzące z odpowiednich urzędów i jednostek państwowych (Urząd Zamówień Publicznych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, UOKiK itp.),
 • sądowe ogłoszenia upadłości oraz informacje z giełd długów,
 • wypowiedzi rzeczników firm i osób państwowych,
 • prasa,
 • Internet wraz z portalami społecznościowymi,
 • sondy społeczne,
 • życie publiczne.

Dostęp do informacji to jedno z podstawowych praw człowieka, informacja jest najcenniejszą walutą na świecie.

Zagadnienia, które zostają przedstawione podczas warsztatów:

 •   google hacking, wyszukiwarki specjalistyczne i klastrujące
 •   pozyskiwanie inforamcji osobowych z wykorzystaniem narzędzi OSINT oraz mediów społecznościowych
 •   budowa zaplecza informacyjnego
 •   tworzenie strategii wyszukiwawczych
 •   zapoznanie z programem Maltego
 •   pozyskiwanie informacji nieformalnych z sieci (fora, grupy dyskusyjne).

Podczas warsztatów uczestnicy będę mogli przygotować materiał (dowodowy/dziennikarski/informacyjny), z wykorzystaniem narzędzi białego wywiadu.

6

Narzędziownik UX – analiza danych zastanych (w tym webscraping i podstawy text mining)

piątek, 21 września
15:40-19:40

Agnieszka Otręba - Szklarczyk

Analityk, badacz społeczny, socjolog. Zajmuje się prowadzeniem badań społecznych (zwłaszcza w zakresie wsparcia innowacyjności) oraz analizą danych. Entuzjastka R, sztucznej inteligencji oraz możliwości  wykorzystania danych zastanych w różnych obszarach. Pracuje w Fundacji Rozwoju Badań Społecznych.


Ilość danych w Internecie rośnie w zastraszającym tempie – co 12 miesięcy o 40%. Mamy obecnie do czynienia z prawdziwym zalewem danych, z czego znaczna większość to dane tekstowe. Z tego względu coraz większą rolę odgrywa analiza treści internetowych, pozostawianych przez zwykłych ludzi, co z powodzeniem wykorzystują specjaliści od sztucznej inteligencji. Tego typu źródła danych mogą być również cennym wsparciem dla badań UX – nie wszystkie problemy wymagają wyważania otwartych drzwi oraz prowadzenia kosztownych badań.  
Głównym celem warsztatów jest zaznajomienie uczestników z desk research (analizy danych zastanych) jako podstawą projektowania dla UX.

Ilość danych w Internecie rośnie w zastraszającym tempie – co 12 miesięcy o 40%. Mamy obecnie do czynienia z prawdziwym zalewem danych, z czego znaczna większość to dane tekstowe. Z tego względu coraz większą rolę odgrywa analiza treści internetowych, pozostawianych przez zwykłych ludzi, co z powodzeniem wykorzystują specjaliści od sztucznej inteligencji. Tego typu źródła danych mogą być również cennym wsparciem dla badań UX – nie wszystkie problemy wymagają wyważania otwartych drzwi oraz prowadzenia kosztownych badań. Na przykład, analiza wpisów na rodzinnych blogach podróżniczych może stanowić podstawę do zaprojektowania gadżetów niezbędnych w podróży z małymi dziećmi.

Głównym celem warsztatów jest zaznajomienie uczestników z desk research (analizy danych zastanych) jako podstawą projektowania dla UX. Uczestnicy w pierwszej części zostaną zaznajomieni z podstawowymi rodzajami desk research. Dowiedzą się, jakiego rodzaju źródła danych mogą wykorzystać, jak można je analizować (nacisk zostanie położony przede wszystkim na metody analizy danych tekstowych np. jak stworzyć dobry klucz kodowy). Druga część będzie miała charakter analityczny – uczestnikom zostanie zaprezentowany problem do rozwiązania. Rozwiązanie problemu będzie wymagało pobrania dużej ilości treści z blogów (webscraping), które następnie zostaną przeanalizowane z wykorzystaniem text miningu – automatycznej analizy tekstu, która umożliwi uczestnikom szybkie „odkrycie” tematów pojawiających się we wpisach (topic modeling). To zadanie zostanie wykonane z wykorzystaniem R.

Wymagania wstępne: uczestnik warsztatu może, ale nie musi znać podstawy R, czy HTML. Powinien on natomiast posiadać zainstalowany na swoim laptopie R oraz RStudio (szczegółowe informacje jak tego dokonać, zostaną przesłane przed warsztatami).

Kurs dedykowany jest każdemu, kogo interesuje desk research, w tym zwłaszcza analiza danych tekstowych jako podstawa projektowania user experience.