Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o rejestrowanie się za pośrednictwem formularza:

Wypełnij zgłoszenie

Zgłoszenia referatów prosimy nadsyłać w formie abstraktów (1600-2000 znaków wraz ze spacjami oraz wykazem bibliografii).

Zgłoszenia warsztatów prosimy nadsyłać w formie krótkiego opisu na adres: 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31grudnia 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: techspo@agh.edu.pl.