Program zostanie opublikowany 16 sierpnia 2021 roku.