Dzień 1: 20 września 2018 (czwartek)

Centrum Informatyki AGH, D-17, ul. Kawiory 21, sala 1.20 - mapa

8:00-9:00

Rejestracja uczestników (hall)

9:00-9:30

Uroczyste otwarcie konferencji

Sesja plenarna

sala 1.20 
przewodniczy: dr Grzegorz Ptaszek (AGH w Krakowie)

9:30-9:50

dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS (UMCS w Lublinie) Twarz, emocje i sensory. O biometrycznym mapowaniu w cyfrowym świecie

9:50-10:10

dr Dominik Batorski (ICM Uniwersytet Warszawski) Znaczenie algorytmów w dostępie do informacji. Czy otwarcie czarnych skrzynek pozwoli uniknąć problemów baniek informacyjnych, skrzywienia algorytmicznego, manipulacji i dyskryminacji? 

10:10-10:30

dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohnicki, mgr Joanna Orzeł, mgr Aleksandra Urbańczyk, dr inż. Kamil Piętak (AGH w Krakowie) 
Inteligentne systemy czy inteligentnie używane systemy? — studium użyteczności oprogramowania analitycznego

10:30-10:50

Arek Flinik (Lekta)
Bezstronna sztuczna inteligencja: czy algorytmy mają uprzedzenia?

10:50-11:30

Dyskusja

11:30-11:45

Przerwa kawowa 

Panel dyskusyjny 1

sala 1.20 

11:45-13:00

Big data – czy jest jeszcze miejsce na geniusz ludzki?
Moderatorka: dr inż. Anna Zygmunt (AGH w Krakowie)
UczestnicyKuba Piwowar (Google), dr Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe: Projekt Polska), dr Szymon Łukasik (Synerise/AGH w Krakowie)

13:00-14:00

Obiad

Sesja "Społeczne aspekty technologii"

sala 1.20 
przewodniczy: dr Seweryn Rudnicki (AGH w Krakowie)

14:00-14:20

dr Aleksandra Wagner (UJ) Czysta, zielona, sprawiedliwa. Dlaczego energetyka potrzebuje nauk społecznych  
 

14:20-14:40

dr hab. Krzysztof Pietrowicz (UMK), dr hab. Łukasz Afeltowicz (UMK) Przez solucjonistyczne okulary: przypadek blockchain
 

14:40-15:00

dr hab. Jacek Gądecki (AGH) To nie ja to algorytm – o odpowidzialności za inteligencję miasta

15:00-15:15

dyskusja

Część ekspozycyjna / Sesja posterowa / Przerwa kawowa

hall

15:15-16:45

POSTERY:

dr Agata Komendant-Brodowska (UW) Toward computational social sciences education – why is it hard to do, and what to do about it 

mgr Filarska Patrycja  (UJ) The impact of the creation of innovation on the external environment on the example of a product introduced by the Cracow start up

mgr Filarska Patrycja  (UJ) Human-machine interactions on the example of an organization using research and laboratory infrastructure and their impact on the external environment

WYSTAWCY: 
AGH, Lekta, Techmo, 3D gence, SMARTTECH, VR Premium

opis stanowisk

Sesja referatowa I

16.45- 18.40

Sekcja 1: Etyka i prawo

sala 1.19 
przewodniczy: dr Marzena Mamak-Zdaneck (AGH w Krakowie)

16.45-17.05

mgr Olgierd Sroczyński (UJ) Etyczne aspekty profilowania na podstawie analityki big data

17:05-17:25

mgr Wojciech Mamak (UW) Testowalność i algorytmizacja dylematów moralnych. Wnioski znad prac nad etyczną mapą drogową dla autonomicznych samochodów

17:25-17:45

mgr Roman Bieda (PAN / kancelaria Maruta Wachta) Główne problemy prawne i kierunki zmian legislacyjnych związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)

17:45-18:05

mgr Roman Bieda (PAN / kancelaria Maruta Wachta) Czy robot zostanie „twórcą” – dylematy prawnika 

18:05-18:25

mgr Mariusz Markiewicz (UJ) Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL))

18:25-18:40

dyskusja

16.45- 18.40

Sekcja 2: Społeczny kontekst algorytmizacji

sala 1.20 
przewodniczy: dr Seweryn Rudnicki (AGH w Krakowie)

16.45-17.05

Grajeta Paulina (UŁ) Algorytmizacja jako proces wytwarzania regulacyjnych i normatywnych ram rzeczywistości

17:05-17:25

mgr Anna Kuczyńska (UW) Działania społeczne i obywatelskie w świecie algorytmów

17:25-17:45

dr Marta Juza (UP w Krakowie) Anomia, indywidualizm, złożoność, subświaty, maszyny społeczne. Czy koniec społeczeństwa, jakie znamy?

17:45-18:05

prof. Krzysztof Kułakowski (AGH), Joanna Toruniewska (PW), Janusz Hołyst (PW), Krzysztof Suchecki (PW), Maria Stojkow (AGH), Dorota Żuchowska-Skiba (AGH), Przemysław Gawroński (AGH) Ewolucja modelowej sieci społecznej – od homofilii do izolacji

18:05-18:25

 dr Tomasz Bielak (ATH) Postkonwergencja i algorytmizacja w kontekście „ekonomii straty”.

18:25-18:40

dyskusja

14:40- 18.40

Warsztaty I

od 20:00

Bankiet

Dzień 2: 21 września 2018 (piątek)

Wydział Humanistyczny AGH, D-13, ul. Gramatyka 8A - mapa

Panel dyskusyjny 2

9:00-10:15

Nie-ludzka kultura (sala 21) 

Moderatorka: dr Anna Olszewska (AGH w Krakowie)

Uczestnicy:  dr Joanna Gancarczyk (ATH), dr Jan Argasiński (UJ)

 

10:15-10:30

Przerwa kawowa (sala 8)

Sesja referatowa II

10:30-12:25

Sekcja 1: Zabawa i gry cyfrowe

sala 120 
przewodniczy: mgr Damian Gałuszka 

10:30-10:50

mgr Aleksandra Łuksza (UMK) Grając z antyprogramem – negocjacje algorytmów między graczem, grą a designerem.

10:50-11:10

mgr Grzegorz Zyzik (UO) Krytyczna rozgrywka. Big Data w projektowaniu gier wideo

11:10-11:30

mgr Bartosz Wieremiej (UJ) Rekonstrukcje mediów społecznościowych w trybach tworzenia zawodnika w komputerowych grach sportowych

11:30-11:50

mgr Agnieszka Karlińska (UW) Próby sił. Wirtualna rzeczywistość w psychiatrii

11:50-12:10

mgr Maciej Kośmicki (UAM) Transmedialne i cyfrowe konteksty zabawy klockami LEGO

12:10-12:30

dr Agata Maksymowicz, dr Łucja Kapralska (AGH) Boty w pokerze – reakcje graczy

12:30-12:45 

dyskusja

10:30-12:25

Sekcja 2: Przetwarzanie tekstu

sala 122
przewodniczy: dr Anna Olszewska

10:30-10:50

 mgr Michał Paliński, Kristóf Gyódi, Łukasz Nawaro, dr Maciej Wilamowski (UW / DeLAB) Explorations in Next Generation Internet: Text-mining approach

10:50-11:10

mgr Paweł Jacek Wolski (AMG) Konstrukcja chatbota obsługiwanego głosem z komponentów open-source

11:10-11:30

mgr Patrycjusz Szydło (Grupa Pracuj) Język prawny a języki programowania?

11:30-11:50

mgr Joanna Byszuk, dr hab. Maciej Eder (PAN) Wektory słów — czy naprawdę je rozumiemy?

11:50-12:10

dr Piotr Wiench (SGGW) Formalizacja normy społecznej. Semantyczny wymiar systemu normatywnego

12:10-12:25 

dyskusja

10:30-12:25

Sekcja 3: Filozofia

sala 126
przewodniczy: dr hab. Leszek Porębski

10:30-10:50

mgr Anna Bajer (UP) Filozoficzne podstawy dla Critical Code Studies

10:50-11:10

mgr Katarzyna Janota (EDISONDA) Big Data w ręce ludzi. Czy możemy jeszcze odzyskać przyszłość?

11:10-11:30

mgr Katarzyna Nowaczyk-Basińska (UAM) Lifenaut. Pośmiertny klon umysłu

11:30-11:50

dr Janusz Bohdziewicz (AP w Słupsku) Między ciałem a duchem. Pro-gramowanie w epoce po-słowia

11:50-12:10

dyskusja

10:30-12:05

Sekcja 4: Organizacje

sala 128
przewodniczy: dr Marzena Mamak-Zdanecka

10:30-10:50

dr Marzena Mamak-Zdanecka (AGH) Zmiany w kulturze współczesnych organizacji. W kierunku data driven organizations

10:50-11:10

dr Danuta Kajrunajtys (UEK) Wykorzystanie algorytmów pracy do uruchamiania robotów cyfrowych

11:10-11:30

mgr Alicja Koperska (UE w Poznaniu) Organizacje kooperacyjne jako wspólnota celu 

11:30-11:50

 mgr Piotr Janulek (WSB w Chorzowie), Robert Partyka (WSB w Chorzowie) Bariery digitalizacji usług profesjonalnych

11:50-12:05 

dyskusja

10:30-12:25

Sekcja 5: Media nowe i społecznościowe

sala 129
przewodniczy: dr Radosław Tyrała

10:30-10:50

gr Anna Kalinowska (USWPS) Społeczne programowanie codzienności: technologie self jako praktyki (post)medialne

10:50-11:10

Ewelina Kostępska (UJ) Pozycja Internetu na tle innych mediów w branży reklamowej w Polsce

11:10-11:30

mgr Damian Binkowski (UG) Wariacyjność nowych mediów w świetle koncepcji dzieła w ruchu Umberto Eco

11:30-11:50

dr hab. Maria Nawojczyk, dr Maria Stojkow, dr Dorota Żuchowska-Skiba (AGH) Wpływ korzystania z portali społecznościowych na sieci osobiste osób starszych w społeczeństwie polskim

11:50-12:05

dyskusja

10:30-12:25

Sekcja 6: Robotyka i Affective Computing

sala 131
przewodniczy: dr inż. Magdalena Igras-Cybulska

10:30-10:50

 mgr inż. Joanna Piasek (PP / UMP) Akceptacja robota asystującego osobom starszym przez studentów medycyny i terapii zajęciowej

10:50-11:10

mgr Ada Florentyna Pawlak (UŁ / PST) Robot Sophia. Sapientia czy Simulacrum?

11:10-11:30

mgr Ada Florentyna Pawlak (UŁ / PST) Emotional Processing Unit. Emorobotyka -implementacja emocji w maszynach społecznych

11:30-11:50

Agnieszka Otręba-Szklarczyk (FURBS), Karolina Rożniatowska (UJ) Społeczne budowanie zaufania w relacji ze sztuczną inteligencją 

11:50-12:10

dr Daniela Hekiert (SWPS) Gdy gest znaczy więcej niż mimika i prozodia. O automatycznym rozpoznawaniu emocji z gestów.

12:10-12:25 

dyskusja

12:25-12:55

Przerwa kawowa

Sesja referatowa III

12:55-14:50

Sekcja 1: Przetwarzanie obrazów / sztuka

sala 120
przewodniczy: dr Łucja Kapralska

12:55-13:15

mgr Justyna Skrzypnik (UŚ) Algorytmy przetwarzające dane wizualne i ich wpływ na redefinicję widzenia w kulturze

13:15-13:35

dr Anna Olszewska (AGH), dr Joanna Gancarczyk (ATH) Wyszukiwanie wizualne w obiegu kultury: strategie projektowe, przykład systemu PrintExplorer

13:35-13:55

Anna Kołota (UJ), Jan Tułowiecki (AGH) Projekt pilotażowy: wykorzystanie zapisu fal mózgowych do tworzenia obrazu w czasie rzeczywistym

13:55-14:15

mgr Łukasz Rozmarynowski (UAM) Nauka jako przestrzeń tajemnicy w sztuce nowych mediów

14:15-14:30 

dyskusja

12:55-14:50

Sekcja 2: Interfejs i funkcjonalności, produkty i usługi cyfrowe

sala 122
przewodniczy: dr Seweryn Rudnicki

12:55-13:15 

mgr Jakub Kulesza (Edisonda) Interfejs i jego rola w ukierunkowaniu uwagi

13:15-13:35 

mgr Rafał Sowiński (UJ) Kulturotwórcza (?) rola interfejsu i mechaniki serwisu Facebook

13:35-13:55 

dr Aldona Guzik (UP) Między rzeczywistością realną a wirtualną. Technologie i funkcjonalności urządzeń w procesie zakupowym z perspektywy (polskich) konsumentów

13:55-14:15 

Iwo Garstecki (UJ) Machina wie lepiej, czyli ciemna strona Facebooka. Badanie algorytmu EdgeRank w perspektywie ontologii skierowanej na machinę

14:15-14:35 

dr Grzegorz Dutka (UP) Rola urządzeń i ich funkcjonalności w tworzeniu nowych społecznych kontekstów zakupowych

14:35-14:50 

dyskusja

12:55-15:10

Sekcja 3: Sztuczna Inteligencja

sala 126
przewodniczy: dr Grzegorz Ptaszek

12:55-13:15 

 mgr Anna Wyszecka Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla gospodarki. 

13:15-13:35 

 dr Sebastian Szymański (UW) Polityka AI: szanse i wyzwania 

13:35-13:55 

mgr Anna Paprzycka (UAM) Polityczność kodu

13:55-14:15 

mgr Kuba Piwowar (USWPS) Uprzedzenia w algorytmach

14:15-14:35 

mgr Agnieszka Jabłonowska, dr hab. Monika Namysłowska, dr Katarzyna de Lazari-Radek (UŁ) Konsument a sztuczna inteligencja. Między prawem a filozofią

14:35-14:55 

dr hab. Eugeniusz Moczuk, mgr inż. Bogusław Płoszajczak (PRz) „Społeczne tworzenie rzeczywistości” przez Sztuczną Inteligencję. Możliwości wykorzystania i zagrożenia dla społeczeństwa

14:55-15:10 

dyskusja

12:55-14:50

Sekcja 4: Systemy oparte na data mining

sala 128
przewodniczy: dr Radosław Tyrała

12:55-13:15 

 Sebastian Medoń (AGH) Aplikacje smogowe w sieciach władzy. Wiedza o jakości powietrza w świetle koncepcji Michela Foucaulta oraz teorii aktora-sieci

13:15-13:35

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz (UW) Hormony, pomiary, regulacje. Przypadek Zespołu Turnera

13:35-13:55 

mgr Monika Sadlok (XCaliber Poland) OSINT – i wiesz wszystko 

13:55-14:15 

Amelia Kin (UŚ) Zastosowanie algorytmów w szacowaniu ryzyka transportu niebezpiecznych materiałów

14:15-14:35 

dyskusja

12:55-14:50

Sekcja 5: Człowiek i algorytmy

sala 128
przewodniczy: Artur Cybulski

12:55-13:15 

dr Jerzy Baradziej (UJ) Człowiek i technika w perspektywie antropologicznej. Punkt widzenia pesymisty

13:15-13:35 

mgr Łukasz Blechar (UMCS) Harmonijna integracja ludzi i algorytmów

13:35-13:55 

mgr Katarzyna Mańkowska (UMK) Od indywidualizacji do seksualności zapośredniczonej przez technologię 

13:55-14:15 

dr Anna Zygmunt, dr Maria Stojkow i dr Dorota Żuchowska-Skiba (AGH) Wykluczenie cyfrowe? Analiza użytkowników nowych technologii w Polsce

14:15-14:35 

Michał Pałasz (UJ) Narodziny algorytmu Edge Rank serwisu Facebook w optyce teorii aktora-sieci – relacja z działania płynnej technologii odgrywanej przez aktorów pozaludzkich

14:35-14:50 

dyskusja

15:00-16:00 

Obiad

15:40-19:40 

Warsztaty II