Opłata konferencyjna wynosi:

  • 400 złotych,
  • 300 zł (dla doktorantów)
  • 250 zł (dla studentów)

i obejmuje posiłki, materiały konferencyjne oraz prawo do zgłoszenia propozycji artykułu w planowanych wydawnictwach pokonferencyjnych: punktowanych czasopismach naukowych oraz monografii wieloautorskiej. Opłata nie obejmuje zakwaterowania. Wskazówki dotyczące zakwaterowania

Termin wpłaty opłaty konferencyjnej to 30 sierpnia 2020 r.

Numer konta do wpłaty zostanie podany później.

Aby uzyskać fakturę Proforma, prosimy o kontakt na techspo@agh.edu.pl.