Opłata konferencyjna wynosi:

  • 350 zł
  • 200 zł (opłata ulgowa dla studentów i doktorantów)

i obejmuje posiłki oraz materiały konferencyjne. Opłata nie obejmuje zakwaterowania. Wskazówki dotyczące zakwaterowania

Termin wpłaty opłaty konferencyjnej to 7 września 2018 r.

Konto AGH: Bank PEKAO S.A. Kraków
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko oraz dopisek 430-42-07
Prosimy o przysłanie potwierdzenia przelewu na techspo@agh.edu.pl

 

Aby uzyskać fakturę Proforma, prosimy o kontakt na techspo@agh.edu.pl.