Termin przyjmowania zgłoszeń

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 lipca 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o rejestrowanie się za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie konferencji:
https://goo.gl/forms/GdTuxyJdqlKxwQSk1

Czekamy na propozycje Państwa wystąpień w formie:

  • referatu (czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut),
  • posteru,
  • prezentacji praktycznej w przestrzeni ekspozycyjnej,
  • warsztatu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie abstraktów (1600-2000 znaków wraz ze spacjami oraz wykaz bibliografii). Mile widziane propozycje wystąpień interdyscyplinarnych zespołów w formie referat-koreferat.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: techspo@agh.edu.pl.

Dyskusja nad najnowszymi zjawiskami

Ponownie mamy przyjemność zaprosić Państwa do Krakowa, by podjąć rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka.

Kontynuacja debaty

Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, która została zapoczątkowana w 2016 roku podczas pierwszej edycji Konferencji Technologiczno-społeczne Oblicza XXI w., którą szczegółowo opisujemy w tym miejscu.

Orientacja na przyszłość

Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości.